Náš přístup

Všechny naše louky i pole obhospodařujeme v co největším souladu s přírodou a kosmickými cykly. Půdu a rostliny aktivizujeme životodárnými biodynamickými přípravky, které si sami připravujeme, dle metodiky Demeter a tedy přístupu, který vymyslel v roce 1924 Rudolf Steiner. Jsme ekologická farma s certifikáty DEMETER, EU-BIO, BIO SUISSE.

Stav našich porostů ke dni 24. 7. 2020


Spustili jsme e-shop bio produktů

Bio mouku a zrno z našich polí můžete nyní zakoupit na našem novém e-shopu www.SireBenat.cz.

Biodynamické zemědělství

pro udržitelnou Zemi


Biodynamické zemědělství je alternativní způsob hospodaření s důrazem na péči o krajinu a o zdravou rovnováhu mezi přírodou a lidskými zásahy. V naší práci bereme v úvahu přirozené rytmy Země, Měsíce a ostatních planet a za pomocí vlastních biodynamických přípravků popsaných Rudolfem Steinerem a aplikovaných v homeopatických množstvích, se staráme o regeneraci přirozených přírodních sil. Používáme tedy jen vlastní organická hnojiva, ke skotu se chováme eticky a s láskou, udržujeme biodiverzitu krajiny a půdu plnou energie.

Pro přírodu

Výsadba stromků a keřů

Obnovujeme meze, háje a aleje kolem cest. Vytváříme tak větrolamy i útočiště pro zvířátka. Navíc takto podporujeme i zádrž vody v krajině. Již jsme vysadili a udržujeme přes 4000 stromků a keřů.

Zádrž vody v krajině

Budujeme tůňky, opravujeme řečiště potůčků a necháváme a nesekaný prostor i pro vodní ptactvo a další živočichy. Spolupracujeme se združením pro návrat vody do krajiny Živá voda

Spolupráce s druidy

Spolupracujeme s českými druidy, se kterými stavíme léčivé kamenné kruhy a menhiry, vytváříme a obnovujeme staré ley-lines, pomocí kterých rozvádíme životodárnou energii po kraji.

Projekty Marka Pogačnika

Komunikujeme s přírodou pomocí kosmogramů vytesaných do kamenů díky projektům  Marka Pogačnika, jednoho z nejznámějších světových geomantů současnosti.

Zveme vás na sérií pěti telepatických workshopů Marko Pogačnika

OBNOVIT CYKLUS ROČNÍCH DOB

Sledujte nás na našem FACEBOOKU