Kamenný kruh Vstiš

Energetický systém: okolí Dobřan

Poblíž obce Vstiš na jihozápadě od Plzně byl na keltský počátek roku, svátek Samhain představující prolnutí viditelných i méně viditelných světů (dnes Dušičky, Haloween), aktivován kamenný kruh i s jeho doplňky.

Kamenný kruh byl vytvořen pro harmonizaci krajiny a doplnění vody do krajiny zapsaným spolkem druidů ČR Kruh21. a lidmi z bio farmy Vstiš. Tvoří jej osm velkých kamenů, z nichž každý léčí nejen krajinu, ale umí pracovat i s lidmi. Číslo 8 již od starověku představuje ženský princip Matky Země, ještě starořecké olympijské hry se řídily osmiletým cyklem ženské planety Venuše. Také megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktagonálním, osmiúhelníkovém základě Isidiny hvězdy v kruhu. Tato praxe pokračovala až do pozdního středověku, nejznámější jsou osmiúhelníkové kaple P. Marie Karla Velikého v Cáchách nebo P. Marie na dnešním pražském Karlově vybudované Karlem IV., obě postavené na dávných svatyních Matky Země. V křesťanství totiž P. Marie nahradila černou madonu Isis, bohyni Země, přestože zůstaly všechny její původní atributy - modrý plášť pošitý zlatými hvězdami, stoje na půlměsíci drží děťátko Ježíška (původně malého Hóra), nad hlavou má kruh hvězd...

Také kamenný kruh ve Vstiši má silné propojení se Zemí, což si uvědomíte, když se postavíte do jeho středu.
Ovšem než k němu dojdete, je potřeba učinit menší rituál. Od parkoviště přijdete k uvítacímu menhiru, roztančené kamenné víle. Opření o něj nebo jen chvilkový dotyk slouží ke zklidnění mysli, uvědomění si, co od vstupu do kamenného systému očekáváme. Je to vhodné místo požádat myšlenkou o vstup. Po pár krocích se postavte mezi dva "turniketové" menhiry. Položte na ně ruce a nechte se zharmonizovat, vyčistit auru. Pak už podél vrb projdete k velkému meditačnímu menhiru, nechte se jím naladit, propojit s prostorem blízkým i vzdáleným. Od něj pak dojdete až ke vstupu do kruhu Matky Země. Nachází se vlevo od velkého menhiru. U něj na okamžik zastavte a nechte se vtáhnout do kruhu. Asi většina pokročí přímo do středu kruhu na energetický bod. Dopřejte si tu energetickou masáž, harmonizaci, pocit radosti, štěstí, chcete-li tančit, tančete, chcete-li zpívat, zpívejte... Možná vás pak přitáhne některý z kamenů kruhu. Pamatujte, že vždy vlevo od středu je komunikační strana. Požádejte tam o léčení, pomoc. Pak ho postupně ve směru hodinových ručiček obejděte, přičemž chvíli pobuďte u každé strany. Poslední strana kamene obrácená do kruhu je harmonizační, završuje léčení.

Součástí kamenného systému je i oddělený prostor tří velkých menhirů, kamenných bohyní, archetypů ženství, ženské "svaté Trojice". Nazývají se dívka (roztančený menhir na přístupu vlevo), zralá žena (menhir proti přístupu) a moudrá stařena (vpravo při přístupu). Uprostřed mezi kameny prochází tzv. mariánská energetická linie od kostela P. Marie vedle chotěšovského kláštera (původně ženský klášter premonstrátek) k osmiboké kapli P. Marie v Chlumčanech. Kolmo na ní prochází uskupením tří ženských kamenů energetická ley linie spojující prostor na Křížovém vrchu (někdejší ženský klášter) s osmiúhelníkovým kostelem Svantovíta v Dobřanech (původně ženský klášter). Už jen to, že všechna místa byla obsazena ženskými kněžkami (křesťanství jen navazovalo na někdejší pohanská místa taktéž spravovaná ženami) ukazuje na velmi silný ženský princip této krajiny. A tak i tři archetypy ženy, tři menhiry, mají v tomto energetizujícím prostoru důležitý význam. Ke kamenům přistupte, jak si vás který přitáhne. Opřete se o něj, zavřete si oči, meditujte. Možná si při tom uvědomíte, jak je důležité vrátit ženský princip do devastované krajiny, z níž se v posledních letech vytratila voda, jeden z ženských symbolů. Možná se jen zklidníte, ponoříte do sebe v bezčasí. V náručí Matky Země je snadné na novodobý lidský výtvor "čas" zapomenout.