Marko Pogačnik

Geopunkturní kruh Pěčnov


DOPISY GAIE/ ZEMI:
Branou zrození na životní cestu

Země je nesmírně moudré a inteligentní stvoření. Je součástí naší přirozenosti s ní promlouvat a spoluvytvářet - společně tvořit. Starověké kultury komunikovaly se Zemí prostřednictvím rituálů, které se předávaly z generace na generaci a také stavbou megalitických kamenných kruhů. V současné době převzalo roli tradičních rituálů umění. Za tímto účelem mají proto geopunkturní kruhy opět navázat dialog mezi lidskou rasou (lidmi) a Zemí.

Geopunkturní kruhy jsou projektem Marka Pogačnika., umělce míru organizace UNESCO. Tento projekt je realizován od roku 2004. Každý kruh se věnuje určitému tématu, o kterém chceme my lidské bytosti diskutovat se Zemí, Gaiou nebo si přejeme s ní sladit své tvůrčí záměry. Každý geopunkturní kruh je kolektivním výtvorem, který je složen z mnoha individuálních částí.

Geopunkturní kruh v Pěčnově ztělesňuje a oslavuje Ochotu člověka vytvořit zdravý vztah se Životem, se Zemí. Každý megalit s vyrytým kosmogramem obsahuje dopis Gaie, vyjadřující lidský záměr rozvíjet vybrané vlastnosti, a tak vytvořit bránu zrození na cestě k životu.

Kruh v Pěčnově má ještě jednu roli v životě. Propojuje všechny geopunkturní kruhy, které obsahují esenci Gai, a tím podporuje Život ve zrozeném Světě, svět, kde všechny bytosti Země, včetně lidí, společně tvoří v celistvosti a koexistenci.

Geopunkturní kruh byl vytvořen mezinárodní skupinou umělců z České Republiky, Německa, Rakouska, Kentucky (USA) a Slovinska v září 2017.

Kameny, megality pocházejí z Adršpachu.