V souladu s přírodou
Biofarma Zdoňov

Biodynamické zemědělství a chov skotu.


Historie

Na farmě Zdoňov jsme začali hospodařit v roce 2004. Z počátku jsme se zabývali konvenčním chovem mléčného skotu převážně holštýnského plemene. Vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám jsme se postupem času rozhodli pro změnu chovu na krávy bez tržní produkce mléka. Zvolili jsme si klidné plemeno Masný simentál. V roce 2009 byla farma zařazena do ekologického systému hospodaření a od roku 2018 hospodaříme dle pravidel biodynamického zemědělství.


Současné hospodářství

Náš chov tvoří aktuální více než 600 kusů skotu, z něhož je přibližně 240 matek a 6 plemenných býků původem z Německa. Kromě chovu skotu, obhospodařujeme 947 ha zemědělské půdy, z níž je 256 ha orné půdy a zbytek je tvořen loukami a pastvinami.


Náš přístup

Vše co děláme, děláme s láskou k naší Zemi a všem bytostem, které na ní žijí. Proto jsme přešli na biodynamické zemědělství, naše kravičky se po většinu roku volně pasou a páří na loukách, které nejsou hnojeny. Obnovujeme meze na které jsme vysázeli již přes 4 000 stromů a keřů a snažíme se o zádrž vody v krajině a ve spolupráci s českými druidy obnovujeme enegetické linie přírody. I my sami se snažíme o osvětu díky našemu projektu Otevřená farma.


Biodynamické zemědělství

Připravujeme si vlastní biodynamické preparáty dle učení Rudolfa Steinera. Díky tomu je půda, o kterou se staráme, plná mikroorganismů, je úrodná a zadržuje více vody. Naše produkty mají skvělou chuť, jsou plné energie a jsou také odolnější. Již přes 10 let nepoužíváme na našich loukách a polích chemické přípravky.


Otevřená farma

Na naší farmě pořádáme agrovíkendy, brigádnické týdny a exkurze pro školky, na kterých se zájemci seznámí s biodynamickým zemědělstvím
a energiemi Země a celkově naším přístupem. V našich prostorách se pořádají kurzy jógy, meditace a další akce podporující duchovní růst účastníků.


Díla Marka Pogačnika

V krajině, ve které hospodaříme, naleznete díla známého slovinského umělce a geomanta Marka Pogačnika. Kameny obsahují tzv. kosmogramy, pomocí kterých předáváme informace přírodě.


Spolupráce s druidy

Spolupracujeme s českými druidy, se kterými stavíme léčivé kamenné kruhy a další energetické systémy, které harmonizují energii v přírodě. Pomocí energetických linií zvaných ley lines, rozvádíme tuto energii po kraji. Druidé se také podílí na přípravě našich biodynamických přípravků, rituálech, ochraně stromků a práci v krajině.