V souladu s přírodou
Biofarma Zdoňov

Biodynamické zemědělství a chov skotu.


Historie

Na farmě Zdoňov jsme začali hospodařit v roce 2004. Z počátku jsme se zabývali konvenčním chovem mléčného skotu převážně holštýnského plemene. Vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám jsme se postupem času rozhodli pro změnu chovu na skot bez tržní produkce mléka. V roce 2009 byla farma zařazena do ekologického systému hospodaření a od roku 2018 hospodaříme dle pravidel biodynamického zemědělství.


Současné hospodářství

Náš chov tvoří aktuální více než 600 kusů skotu, z něhož je přibližně 240 matek a 6 plemenných býků původem z Německa. Kromě chovu skotu, obhospodařujeme 947 ha zemědělské půdy, z níž je 256 ha orné půdy a zbytek je tvořen loukami a pastvinami.


Náš přístup

Vše co děláme, děláme s láskou k naší Zemi a všem bytostem, které na ní žijí. Proto jsme přešli na biodynamické zemědělství, naše kravičky se po většinu roku volně pasou a páří na loukách, které nejsou hnojeny. Obnovujeme meze na které jsme vysázeli již přes 4 000 stromů a keřů a snažíme se o zádrž vody v krajině a ve spolupráci s českými druidy obnovujeme enegetické linie přírody. I my sami se snažíme o osvětu díky našemu projektu Otevřená farma.


Biodynamické zemědělství

Připravujeme si vlastní biodynamické preparáty dle učení Rudolfa Steinera. Díky tomu je půda, o kterou se staráme, plná mikroorganismů, je úrodná a zadržuje více vody. Naše produkty mají skvělou chuť, jsou plné energie a jsou také odolnější. Již přes 10 let nepoužíváme na našich loukách a polích chemické přípravky.


Otevřená farma

Na naší farmě pořádáme agrovíkendy, brigádnické týdny a exkurze pro školky, na kterých se zájemci seznámí s biodynamickým zemědělstvím
a energiemi Země a celkově naším přístupem. V našich prostorách se pořádají kurzy jógy, meditace a další akce podporující duchovní růst účastníků.


Díla Marka Pogačnika

V krajině, ve které hospodaříme, naleznete díla známého slovinského umělce a geomanta Marka Pogačnika. Kameny obsahují tzv. kosmogramy, pomocí kterých předáváme informace přírodě.


Spolupráce s druidy

Spolupracujeme s českými druidy, se kterými stavíme léčivé kamenné kruhy a další energetické systémy, které harmonizují energii v přírodě. Pomocí energetických linií zvaných ley lines, rozvádíme tuto energii po kraji. Druidé se také podílí na přípravě našich biodynamických přípravků, rituálech, ochraně stromků a práci v krajině.