Zádrž vody v krajině

Budujeme tůňky, opravujeme řečiště potůčků a necháváme a nesekaný prostor i pro vodní ptactvo a další živočichy. 

Spolupracujeme se združením pro návrat vody do krajiny Živá voda.  

V roce 2020 zpracováváme komplexní projektovou dokumentaci a stavební povolení na realizace systému několika tůněk ve Zdoňově pro rok 2021.