Kamenný kruh Hujáb

Energetický systém: okolí Dobřan

Kamenný kruh na vrcholu kopce Hujáb se nachází na jihu od Plzně a patří k významným megalitickým stavbám na území ČR. Energetickou ley linií je spojen s významnými silovými místy jako je keltské hradiště Hůrka nad Starým Plzencem, skálou Karlova koruna u Radyně, nebo klášterem Chotěšov. Je to ústřední energetické místo krajiny kolem Dobřanska.

Centrální kamenný kruh je složen z 16 velkých kamenů po obvodu, jedním středovým menhirem, a dalšími v okolí. Z nich jsou nejvýznamnější dva vysoké, cca sedmi tunové menhiry na křídlech kruhu, a samozřejmě dva vstupní menhiry. Vstupujete-li do kruhu, zastavte se nejprve mezi těmito menhiry před okrajem kruhu. Jeden je mužského a druhý ženského charakteru, ostatně je to vidět i podle jejich podoby. Na každý přiložte jednu dlaň. Vydržte několik minut, než dojde k harmonizaci vaší mužské a ženské energie a než ucítíte mírný tlak směrem do kruhu. Násep vás přivede ke vstupu do kruhu. I tady chvilku počkejte s rukama na obou vchodových menhirech, které pročistí auru. Požádejte mentálně o vstup a nechte se vést. Většinu asi napoprvé přitáhne středový menhir.

Můžete se o něj opřít a pozorovat krajinu před sebou, či spíše pod sebou a splynout s ní. Je čeho být součástí, z kruhu je vidět celé údolí, od Chlumčan s výraznou vysokou krychlovou kaplí P. Marie, dávné ženské svatyně. Stavitelé křesťanské stavby na to upozornili tím, že vnitřní rohy zkosili a udělali v původní gotické kapli osmiúhelník. Všude je zobrazena osmicípá hvězda, dokonce i dávná kamenná křtitelnice vysekaná z menhiru má osmiboký tvar. Již dávné megalitické stavby svatyň Matky Země vznikaly na oktagonálním, osmiúhelníkovém základě Isidiny hvězdy (blíže k tomu kamenný kruh Vstiš a video Aladin - rok 18). Pod kopcem se rozkládá krásné město Dobřany, hodné svého názvu. Na upraveném náměstí je sice novější barokní kostel zasvěcený Svantovítovi, stojí však na místě bývalého ženského kláštera na energetickém bodě svatyně Matky Země. Je kulatý, respektive mírněoválný, má čtyři vchodové dveře na čtyřech světových stranách a oltář je uprostřed. I vnitřní výzdoba je opravdu netradiční.

Přes dlouhé údolí s dalším kamenným kruhem je na protější straně z kruhu vidět stavební masa Chotěšovského kláštera. I tam býval původně menší ženský klášter premonstrátek. I tam je dodnes kostel zasvěcený P. Marii označující dávnou pohanskou svatyni Matky Země. Z krajinného harmonizačního kruhu na Hujábu jsou vidět vesničky v údolí s jejich kapličkami, na místech energetických bodů propojených původními ley lines, které mnišky a později mniši z klášterů opatrovali. Teprve moderní doba je poničila. A další masivní záseky do krajiny vytvořil obří lom místní kaolinky, dvě velké skládky odpadu, prasečák, dálnice... I přesto je celkový dojem z krajiny příjemný. 

Pokud vyjdete z kruhu ven, jistě vás přitáhnou dva velké, cca sedmi tunové menhiry. Každý na jedné straně kruhu, jeden s mužskou, druhý s ženskou energií. U každého z nich se dá meditovat, spojit se Zemí či s Vesmírem.

U kamenného kromlechu vystavěného druidy ze zapsaného spolku Kruh21 a lidmi z biofarmy Vstiš je parkoviště na nové asfaltové cestě vytvořené kolem kruhu, s nově vysázenými duby. Energie místa si své investice prostě přitáhne. Celý projekt kamenných kruhů byl financován ze soukromých zdrojů a bez jakýchkoliv dotací. Díky tomu můžeme v kamenném kruhu na Hujábu, stejně jako v kruzích u Vstiše, Horní Bělé, Lozy či Zdoňově, prožít moment harmonie a ještě si ten krásný pocit vzít s sebou.