Základní informace o farmě

Obhospodařované pozemky:

947 ha (256 orná půda, 691 louky a pastviny)

Základní stádo k 30. 4. 219:

504 ks (z toho 226 matek a 6 plemenných býků PP)

Rozdělení stáda:

203 ks plemenných zvířat (z toho 86 ks matek)

301 ks produkčních zvířat (z toho 140 ks matek)

Čas telení:

jaro a podzim