Základní informace o farmě

Obhospodařované pozemky:

947 ha (256 orná půda, 691 louky a pastviny)

Základní stádo k 30. 4. 2019:

504 ks (z toho 226 matek a 6 plemenných býků PP)

Čas telení:

jaro a podzim