PUBLICITA PROJEKTU


Pořízení strojů a rekonstrukce farmy


Projekt POŘÍZENÍ STROJŮ A REKONSTRUKCE FARMY je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt má za úkol zvýšit celkovou výkonnost a udržitelnost v oblasti rostlinné a živočišné výroby na farmě Zdoňov.


Předmětem projektu je:

- pořízení samojízdného stroje, teleskopického manipulátoru na svoz a nakládku travní hmoty(seno, senáž) z obhospodařovaných pozemků

- pořízení přívěsného zemědělského stroje, návěsu na svoz travní hmoty(seno, senáž) z obhospodařovaných pozemků v katastrálním území Zdoňov, Libná, Dolní Adršpach, Horní Teplice a Dolní Teplice

Tyto oba stroje budou sloužit v rostlinné výrobě při tvorbě krmivové základny.

- pořízení zemědělského přívěsného zemědělského stroje, krmného vozu pro potřeby živočišné výroby

- modernizace zemědělské stavby seníku na farmě ve Zdoňově pro potřeby živočišné výroby

Žadatel potřebuje modernizovat zastaralý strojový park, kdy na svoz a nakládku travní hmoty slouží stroje z roku výroby před 15 lety, které již nejsou schopny zajistit bezproblémový včasný odvoz sklizené travní hmoty tak,
 aby byla zachována potřebná kvalita pro krmení skotu. Investice do oprav těchto strojů již není pro provoz ekonomická.

Žadatel potřebuje modernizovat zastaralý strojový park, kdy ke krmení slouží stroje z roku výroby před 15 lety, které již nejsou schopny zajistit bezproblémové včasné krmení skotu, které je v zimních měsících nejdůležitějším pracovním úkolem k udržení zdraví skotu a následné reprodukci. Investice do oprav těchto strojů již není pro provoz ekonomická.

Žadatel potřebuje modernizovat zemědělskou stavbu seníku na farmě Zdoňov, kde v současné době do něj pod střešní krytinu výrazně zatéká a dochází ke plesnivění zde uskladněného sena, které nelze kmit skotu a je nutné jej vyřadit. Pro zachování potřebné kvality krmiva pro skot je nutná výměna střechy na této budově.

V budoucnu po ukončení realizace projektu bude předmět projektu sloužit ke svému účelu. Realizace projektu napomůže ke stabilizaci podniku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji.


Pořízení strojů a rekonstrukce farmy

Projekt POŘÍZENÍ STROJŮ A REKONSTRUKCE FARMY je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt má za úkol zvýšit celkovou výkonnost a udržitelnost v oblasti rostlinné a živočišné výroby na farmě Zdoňov.

Předmětem projektu je:

a)

- pořízení zemědělského stroje - rotorového mulčovače Spearhead Multicut 620

Žadatel potřebuje modernizovat zastaralý strojový park, jelikož investice do oprav stávajících zastaralých strojů není provozně ekonomická. Žadatel předmět projektu rotorový mulčovač využil v době sečí na trvalých travních porostech z obhospodařovaných pozemků na katastrálních územích Zdoňov, Libná, Dolní Adršpach, Horní Teplice a Dolní Teplice.

b)

- rekonstrukce jímací jímky, areál Zdoňov na st.p.č. 356 k.ú. Zdoňov

Žadatel potřebuje modernizovat zemědělské technologické stavby v areálu. Do jímky ústí odpadní senážní šťávy ze senážních jam. Rekonstrukce jímky spočívala v odstranění poškozené izolační fólie a následné pokládky geotextelie pod izolační fólii a provedení izolace pro vlhkosti přitavením fólie. Dále se provedla oprava přívodu.

Realizace projektu napomůže ke stabilizaci podniku žadatele a k jeho dalšímu rozvoji a neposlední řadě příznivému vlivu z hlediska ochrany životního prostředí.