Těšíme se na setkání

KALENDÁŘ AKCÍ

Na začátku byl záměr... vrátit život do místní krajiny... Hned poté se v podhorské krajině na loukách a mezích ve Zdoňově v blízkosti Adršpašsko-Teplických skal ocitlo 1000 stromků a keřů. Nyní jich je již přes 3500 a potřebují naší péči a lásku, aby měly sílu pro život a mohly tak sytit krajinu, ve které žijeme.